Hľadaný výraz: Pris 30,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Taká je aj cesta cudzoložnej ženy: Naje sa, a (potom) si poutiera ústa a povie: „Neurobila som nič zlé.“

1

mail   print   facebook   twitter