Hľadaný výraz: Pris 30,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Slová Agura, Jakeho syna z Massy. (Takto zneje) výrok (tohto) muža: Ja trápil som sa, Bože, do vysilenia, do vysilenia som sa trápil, Bože, a som na konci.

1

mail   print   facebook   twitter