Hľadaný výraz: Pris 25,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Vyzliekať kabát za chladného (počasia), (liať) ocot na ranu (je) spievať piesne srdcu smutnému.

1

mail   print   facebook   twitter