Hľadaný výraz: Pris 24,23-34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Aj tieto (príslovia sa pripisujú) mudrcom: Je mrzké hľadieť na osoby pri súde. 24 Kto vraví vinnému: „Si nevinný,“ ľudia ho budú preklínať (a) národy mu budú zlorečiť. 25 Tým však, čo sa zastávajú spravodlivosti, dobre sa povodí a príde na nich požehnanie prehojné. 26 Bozkáva (na) pery, kto dáva správnu odpoveď. 27 Vybav si vonku svoju robotu a vykonaj ju na poli! Potom (sa môžeš oženiť) a budovať si dom. 28 Nebývaj pre nič za nič svedkom proti svojmu blížnemu, ani nezavádzaj nikoho svojimi perami. 29 Nehovor: „Ako on urobil mne, tak aj ja jemu urobím. Odplatím každému podľa jeho činov.“ 30 Prešiel som popri poli lenivého človeka a popri vinohrade chlapa, ktorý rozum potratil. 31 A hľa, bol celkom zarastený pŕhľavou, jeho povrch pokrývalo bodľačie a jeho múr sa rozváľal. 32 Keď som to videl, uvažoval som, hľadel som a vzal som si ponaučenie. 33 „Trošičku pospať, trošku podriemať, trošičku ruky zložiť na lôžku.“ 34 Nuž príde ako tulák bieda na teba a núdza jak ozbrojený muž.

1

mail   print   facebook   twitter