Hľadaný výraz: Pris 20,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Ber jeho odev, lebo sa zaručil za cudzinca a za cudzinku (vezmi) záloh od neho!

1

mail   print   facebook   twitter