Hľadaný výraz: Pris 11,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 To, čo si žiadajú spravodliví, je dobré zakaždým, očakávanie bezbožných (ľudí) je prchký hnev.

1

mail   print   facebook   twitter