Hľadaný výraz: Pris 1,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Keby vraveli: „Poď s nami striehnuť na bezúhonného (človeka), klásť nevinnému pre nič za nič tajné nástrahy;

1

mail   print   facebook   twitter