Hľadaný výraz: Pris 1,1-6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Príslovia Šalamúna syna Dávidovho, kráľa izraelského. 2 (Hodia sa) na poznanie múdrosti a náuky, (uschopňujú) porozumieť reči rozumné, 3 (Pomáhajú) dosiahnuť cvik, chápavosť, spravodlivosť, právo a statočnosť, 4 dávajú neskúseným rozvážnosť, mladíkom um a dômysel. 5 Obohacujú vedomosti, (keď ich) múdry počuje, a rozumný si nadobúda zručnosť 6 v chápaní príslovia a dôvtipného výroku, slov mudrcov a tiež ich hádaniek.

1

mail   print   facebook   twitter