Hľadaný výraz: Pris 30,15-16, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
15 Pijavica má dve dcéry, ktoré hovoria: Daj, daj! Tieto tri veci sa nenasýtia, štyri, ktoré nepovedia: Dosť: 16 peklo a život neplodnej; zem sa nenasýti vody, a oheň nepovie: Dosť.

1

mail   print   facebook   twitter