Hľadaný výraz: Pris 30,15-16, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
15 Pijavica má dve dcéry, kričia: Daj, daj! Sú tri veci, čo sa nikdy nenasýtia, totiž štyri, čo nepovedia Dosť!: 16 podsvetie a neplodné lono, zem stále smädná po vode a oheň, čo nikdy nepovie: Dosť!

1

mail   print   facebook   twitter