Hľadaný výraz: Pris 30,15-16, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
15 Pijavica má dve dcéry, a tie hovoria: Daj! Daj! Tri veci nedajú sa nasýtiť a štyri nikdy nepovedia: Dosť! 16 Ríša mŕtvych a lono neplodné, zem nenasýtená vodou a oheň, čo nikdy nepovie: Dosť!

1

mail   print   facebook   twitter