Hľadaný výraz: Pris 30,15-16, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
15 Upír má dvě dcery: "Dej! Dej!" - Tyto tři věci se nenasytí a čtyři neřeknou: "Dost": 16 podsvětí a neplodné lůno, země, která se nenasytí vodou, a oheň, jenž neřekne: "Dost!"

1

mail   print   facebook   twitter