Hľadaný výraz: Pris 30,15-16, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
15 Pijavice má dvě dcery říkající: Dej, dej. Tři věci nebývají nasyceny, anobrž čtyry, kteréž nikdy neřeknou: Dosti: 16 Peklo a život neplodné, země též nebývá nasycena vodou, a oheň neříká: Dosti.

1

mail   print   facebook   twitter