Hľadaný výraz: Pris 30,15-16, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
15 Pijavice má dvě dcery: Dej, Dej! Tři věci se nikdy nenasytí, čtyři nikdy neříkají Dost: 16 hrob, neplodné lůno, nezavlažená země a nezkrotitelný oheň.

1

mail   print   facebook   twitter