Hľadaný výraz: Prís 1,33;Ž 1,1-6;, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 2
33 Kto však mňa počúva, ten býva bezpečne a pokojne (si žije), bez strachu, že sa mu zle (povodí).“

1 Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov, 2 ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. 3 Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká. 4 No nie tak bezbožní, veru nie; tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou. 5 Preto bezbožní neobstoja na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. 6 Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.

1

mail   print   facebook   twitter