Hľadaný výraz: Pies 6,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Tu zrazu znezrady - prestalo srdce vo mne biť - hľa, vozy kniežacieho sprievodu!

1

mail   print   facebook   twitter