Hľadaný výraz: Pies 4,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 To nard a šafran, puškvorec a škorica so všelijakou kadidlovou krovinou; myrha a aloa s rozličnými prevzácnymi balzamami.

1

mail   print   facebook   twitter