Hľadaný výraz: Pies 4,14, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
14 נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים׃

1

mail   print   facebook   twitter