Hľadaný výraz: Oz 9,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Efraim - tak som sa postaral - bol Týrus zasadený na poli. Efraim si vyvedie synov na zabitie.

1

mail   print   facebook   twitter