Hľadaný výraz: Oz 8,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Kráľa ustanovili, lež bezo mňa, dosadili kniežatá, a ja som to nevedel. Zo striebra i zlata si modly spravili, aby vyšli navnivoč.

1

mail   print   facebook   twitter