Hľadaný výraz: Oz 6,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Ako hrdlo zločincov je zástup kňazov, zabíjali na ceste do Sichemu, áno, zločin páchali.

1

mail   print   facebook   twitter