Hľadaný výraz: Oz 6,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu a poznanie Boha viac ako celopaly.

1

mail   print   facebook   twitter