Hľadaný výraz: Oz 6,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Čo si s tebou počať, Efraim? Čo si s tebou počať, Júda? Vaša láska je ako ranný oblak a ako rosa, ktorá pominie za rána.

1

mail   print   facebook   twitter