Hľadaný výraz: Oz 6,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Oživí nás po dvoch dňoch, na tretí deň nás vzkriesi a žiť budeme pred jeho tvárou.

1

mail   print   facebook   twitter