Hľadaný výraz: Oz 6,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Aj ty si, Júda, chystaj žatvu, až obrátim osud svojho ľudu.

1

mail   print   facebook   twitter