Hľadaný výraz: Oz 13,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Ja som ťa pásol na púšti v kraji vyschnutom.

1

mail   print   facebook   twitter