Hľadaný výraz: Oz 13,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Preto budú ako ranný oblak a ako rosa, ktorá mizne zavčasu, ako pleva, ktorá letí z humna, a ako dym z otvoru.

1

mail   print   facebook   twitter