Hľadaný výraz: Oz 13,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Vyslobodím ich z moci podsvetia, od smrti ich vykúpim. Kde je tvoj mor, smrť, kde tvoja nákaza, podsvetie? Súcit sa schová pred mojím zrakom.“

1

mail   print   facebook   twitter