Hľadaný výraz: Oz 12,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Klamstvom ma obkľúčil Efraim, lesťou dom Izraela a Júdu, Pán sa jednako pridal k nim, budú sa volať svätým ľudom Božím.“

1

mail   print   facebook   twitter