Hľadaný výraz: Oz 11,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Ako ťa vydám Efraim, odovzdám ťa, Izrael, ako ťa vydám sťa Adamu, urobím ťa podobným Seboimu? Srdce sa vo mne obracia, budí sa moje zľutovanie.

1

mail   print   facebook   twitter