Hľadaný výraz: Oz 11,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Povrazmi ľudskosti som ich tiahol, lanami lásky; bol som, ako kto dvíha jarmo ponad ich líca, a skláňal som sa k nemu chovať ho.

1

mail   print   facebook   twitter