Hľadaný výraz: Oz 11,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď bol Izrael mladý, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna.

1

mail   print   facebook   twitter