Hľadaný výraz: Oz 1,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Vtedy mu Pán hovoril: „Daj mu meno Jezrael, lebo ešte chvíľočku a strescem krvnú vinu Jezraela na Jehuovom dome a zruším kráľovstvo domu Izraela.

1

mail   print   facebook   twitter