Hľadaný výraz: Oz 1,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Začiatok Pánovej reči k Ozeášovi. Pán riekol Ozeášovi: „Vezmi si smilnú ženu a deti zo smilstva, lebo smilstvom sa odvracia krajina od Pána.“

1

mail   print   facebook   twitter