Hľadaný výraz: Oz 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Slovo Pánovo, ktoré prehovoril k Ozeášovi, synovi Bériho, v dňoch júdskych kráľov Oziáša, Joatama, Achaza a Ezechiáša a v dňoch izraelského kráľa Jeroboama, syna Joasovho.

1

mail   print   facebook   twitter