Hľadaný výraz: Oz 5,1, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
1 Słuchajcie tego, o kapłani! a miejcie wzgląd na to, domie Izraelski! i ty, domie królewski! słuchajcie; bo przeciwko wam sąd jest, przeto, żeście sidłem w Masfa, a siecią rozciągnioną na wierzchu Tabor.

1

mail   print   facebook   twitter