Hľadaný výraz: Oz 5,1, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Počujte toto, kňazi, dávajte pozor, dom Izraela, aj kráľovský palác, nakloňže si svoje ucho, lebo vás sa týka tento súd! Pre Micpu sa stali osídlom, na Tábore rozprestretou sieťou,

1

mail   print   facebook   twitter