Hľadaný výraz: Oz 5,1, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Počujte to, kňazi, a pozorujte, vy z domu Izraela; vy z domu kráľovského, načúvajte! Lebo vy ste strážcami práva. Pretože ste boli osídlom pre Micpu, rozprestretou sieťou na Tábore

1

mail   print   facebook   twitter