Hľadaný výraz: Oz 5,1, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Slyšte to, kněží, napni pozornost, dome izraelský, naslouchej, dome královský, neboť vám byl svěřen soud. Stali jste se však osidlem pro Mispu, rozprostřenou sítí na Táboru,

1

mail   print   facebook   twitter