Hľadaný výraz: Nm 9,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 A ak bude u vás bývať cudzinec a bude chcieť sláviť paschu pre Pána, nech ju slávi podľa príslušných predpisov a nariadení. Ten istý zákon bude u vás pre cudzinca aj pre domorodca.“

1

mail   print   facebook   twitter