Hľadaný výraz: Nm 9,1-5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v druhom roku ich východu z egyptskej krajiny: 2 „Izraeliti nech slávia paschu v určenom čase. 3 Budete ju sláviť na štrnásty deň tohto mesiaca v podvečer, v čase na to určenom. Budete ju sláviť podľa príslušných predpisov a nariadení!“ 4 Tu Mojžiš prikázal Izraelitom, aby slávili paschu. 5 A oni na štrnásty deň prvého mesiaca v predvečer slávili paschu na púšti Sinaj. Izraeliti to urobili celkom tak, ako nariadil Mojžišovi Pán.

1

mail   print   facebook   twitter