Hľadaný výraz: Nm 8,23-26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Pán hovoril Mojžišovi: 24 „O levitoch platí toto: Od dvadsiateho piateho roku nahor sú povinní konať službu pri stánku zjavenia. 25 Po päťdesiatom roku sa utiahnu, prestanú konať službu pri stánku zjavenia. 26 Budú však nápomocní svojim bratom pri stánku zjavenia a budú aj potom bedliť nad tým, čo sa im zverí. Službu však konať nebudú. Tak to zariadiš s levitmi pokiaľ ide o vykonávanie ich služby.“

1

mail   print   facebook   twitter