Hľadaný výraz: Nm 8,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 „Hovor Áronovi a povedz mu: Keď budeš umiestňovať lampy, hľaď na to, aby sedem lámp osvetľovalo priestor pred svietnikom!“

1

mail   print   facebook   twitter