Hľadaný výraz: Nm 7,13-14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy; obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 14 panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom,

1

mail   print   facebook   twitter