Hľadaný výraz: Nm 7,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 V prvý deň priniesol svoje obetné dary Aminadabov syn Nahason z Júdovho kmeňa.

1

mail   print   facebook   twitter