Hľadaný výraz: Nm 5,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 „Prikáž Izraelitom odstrániť z tábora všetkých, čo trpia na malomocenstvo alebo na výtok semena, alebo čo sa poškvrnili nejakou mŕtvolou.

1

mail   print   facebook   twitter