Hľadaný výraz: Nm 36,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Tu Mojžiš na Pánov rozkaz nariadil Izraelitom: „Kmeň Jozefových synov má pravdu.

1

mail   print   facebook   twitter