Hľadaný výraz: Nm 36,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 To sú príkazy a ustanovenia, ktoré dal Pán Izraelitom prostredníctvom Mojžiša na Moabských stepiach pri Jordáne, naproti Jerichu.

1

mail   print   facebook   twitter