Hľadaný výraz: Nm 35,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Pospolitosť vyslobodí usmrtiteľa z rúk pomstiteľa krvi. Pospolitosť ho zasa zavedie späť do mesta útočišťa, kde sa ukryl. Tam bude bývať až do smrti veľkňaza, ktorý bol pomazaný posvätným olejom.

1

mail   print   facebook   twitter