Hľadaný výraz: Nm 32,39-42, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
39 Tu synovia Manassesovho syna Machira tiahli do Galaádu, zaujali ho a vyhnali Amorejčanov, čo tam bývali. 40 Mojžiš pridelil Galaád Manassesovmu synovi Machirovi a on sa tam osadil. 41 Manassesov syn Jair tiež vytiahol do boja, zaujal ich stanové dediny a nazval ich Havot-Jair. 42 Podobne vytiahol aj Nobe a zaujal Kanat aj s jeho dedinami a pomenoval ho podľa svojho mena Nobe.

1

mail   print   facebook   twitter